De overheid heeft voor zorgmedewerkers een subsidieregeling in het leven geroepen op basis waarvan zorgmedewerkers via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van € 1.000,- indien zij in verband met corona een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.

De vragen die daarbij in de praktijk speelden was of (i) de zorgbonus vatbaar is voor beslag en (ii) of de zorgbonus automatisch onder een reeds gelegd loonbeslag valt. Omdat de meningen hierover verschilden zijn deze vragen voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

 

De voorzieningenrechter komt tot het oordeel dat de zorgbonus vatbaar is voor beslag. Beslag op de zorgbonus levert daarmee geen misbruik van recht op. Daarbij is volgens de voorzieningenrechter van belang dat de meerderheid in de Tweede Kamer na de invoering van de zorgbonus tegen een beslagverbod was. De voorzieningenrechter is verder van mening dat de zorgbonus niet automatisch onder een eerder gelegd loonbeslag valt omdat de zorgbonus naar de mening van de voorzieningenrechter niet rechtstreeks voortvloeit uit de arbeidsverhouding. De voorzieningenrechter oordeelt dus dat beslag op de zorgbonus wel mogelijk is maar dat daarvoor afzonderlijk beslag gelegd dient te worden.

 

De voorzieningenrechter geeft nog aan dat de schuldeiser uiteindelijk de afweging dient te maken of de zorgbonus daadwerkelijk in beslag moet worden genomen of dat de zorgmedewerker deze als waardering voor de bijzondere inzet zelf mag behouden. Er zijn diverse schuldeisers die om deze reden hebben besloten af te zien van de beslaglegging op de zorgbonus.

 

Heeft u een vraag over de inning van een vordering of het leggen van beslag? Neemt u dan gerust contact met ons op.