De Duitse mededingingsautoriteit had in 2015 een boete van ruim € 5 miljoen opgelegd aan retailer Dirk Rossmann GmbH (Rossmann) voor het overtreden van de mededingingsregels. Rossmann zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt aan het maken van verticale prijsafspraken met producent Melitta voor de verkoop van koffie. Het Oberlandesgericht Düsseldorf verhoogde in de beroepsprocedure de boete voor Rossmann naar € 30 miljoen. Een enorm verschil vergeleken met de boete van € 5 miljoen die het Bundeskartellamt had opgelegd.

Verticale prijsafspraken zijn afspraken tussen een leverancier en een distributeur of retailer over de prijs waarvoor de distributeur de producten zal doorverkopen. In de praktijk wordt dan vaak een vaste of minimumprijs afgesproken. Dat betekent dat de distributeur of retailer dan niet meer zelfstandig zijn prijs kan bepalen voor het doorverkopen van de producten.
In deze zaak waren andere retailers van Melitta ook beboet voor het maken van prijsafspraken met Melitta. Melitta zelf werd niet beboet omdat zij met het onderzoek van het Bundeskartellamt had meegewerkt. De prijsafspraken tussen Melitta en haar retailers duurden van 2004 tot 2008.

Het Bundeskartellamt zegt hierover in een persbericht:

“(…) The Düsseldorf Higher Regional Court has now fully confirmed these findings and found Rossmann guilty of having intentionally engaged in illegal vertical price fixing. When giving the reasons for its judgement, the Court explained that Rossmann began in 2005 at the latest to participate in the price steering system introduced by Melitta in 1999, and that this participation only ended when the Bundeskartellamt started its investigation in May 2008. Rossmann’s promotion prices for Melitta filter coffee, in particular, were agreed on a weekly basis between representatives of both companies. According to the Court, both sides benefited from this agreement. By including Rossmann in its price steering system, Melitta protected itself against price moves by Rossmann. Rossmann benefited, the Court held, by gaining information on the pricing behaviour of its competitors in the retail trade, which made their future promotion prices more predictable for Rossmann and thus helped Rossmann steer its promotion prices accordingly. The Court set its fine with a view to the fact that the case concerned a vertical infringement of competition law with nationwide horizontal effects in the sale of a major consumer good.”

Het Bundeskartellamt, evenals andere mededingingsautoriteiten, zijn bijzonder actief op het gebied van verboden afspraken in onder meer distributieovereenkomsten. Er is al voor honderden miljoen aan boetes opgelegd. Het Bundeskartellamt heeft een groot deel van de boetes opgelegd in de foodsector.

Naast prijsafspraken kunnen in (het kader van) distributieovereenkomsten, of andere overeenkomsten tussen een producent en distributeur, ook andere afspraken worden gemaakt die op gespannen voet staan met de mededingingsregels. Om boetes of nietigheid van afspraken te voorkomen loont het om voor het sluiten van de overeenkomst een check te doen op dat gebied.