Uitspraken over BTW bij onteigening en grondverwerving zijn schaars. Dit terwijl in de praktijk toch geregeld discussie is over de vraag of sprake is van een met BTW belaste levering. De uitspraak van de rechtbank Gelderland van 23 maart 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:1807) is één van die schaarse voorbeelden.