Tijdelijk via elektronische middelen digitaal vergaderen waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.

Op 1 april jl. publiceerde Nysingh over problematiek voor wat betreft de komende algemene vergaderingen. Het voorstel van minister Dekker dat afgelopen vrijdag 3 april is goedgekeurd door de ministerraad, maakt het mogelijk om tijdelijk via elektronische middelen te communiceren waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Dan gaat het bijvoorbeeld om B.V.’s, verenigingen, coöperaties of verenigingen van eigenaars die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door COVID-19 is het fysiek bijeenkomen tot 1 juni aanstaande vaak niet mogelijk.

 

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden respectievelijk aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

 

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De exacte inhoud van de regeling is dus nog niet bekend.