De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 februari 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten.

Invoeringswet Omgevingswet

Lees meer op ons onteigeningsblog