Ongeveer 80 procent van de managers bij Nederlandse familiebedrijven zegt dat het grootste gedeelte van de bedrijfsvoering van familiebedrijven zich binnenskamers afspeelt.

Dit blijkt uit het onderzoek van Fambizz onder 1.010 Nederlandse managers bij zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven. Zes op de tien ondervraagde managers voelt zich sterk verbonden met de plaatselijke omgeving.

“Omdat het management van familiebedrijven vaak uit familieleden bestaat, zie je dat veel zaken ook daadwerkelijk vaker in besloten kring worden geregeld”, zegt Alfred Busink, directeur fiscaal advies van Flynth en lid van de redactieraad van Fambizz. “Als je echter op zondag met al je medebeslissers aan de koffie zit, dan is het natuurlijk wel makkelijk om even snel belangrijke knopen door te hakken zonder de tussenkomst van anderen.”

Plaatselijke omgeving

Managers van familiebedrijven voelen een sterkere band met hun omgeving dan evenknieën werkzaam bij bedrijven die niet worden beheerd door een familie (60 procent tegenover 50 procent). Deze band is overigens belangrijk omdat familiebedrijven volgens het onderzoek meer langdurige relaties en klanten hebben dan niet-familiebedrijven (92 tegen 87 procent). Zo zegt bijvoorbeeld meer dan driekwart van hen al jarenlang samen te werken met dezelfde bedrijfsnotaris en/of -advocaat. Angelique Hommes, notaris bij Nysingh advocaten -notarissen: “Veel familiebedrijven zijn traditioneel van aard. We zien daarom dat zij door de jaren heen vaak vasthouden aan dezelfde partners en leveranciers. Dit zorgt voor grote voordelen, zowel op het gebied van wederzijds vertrouwen als bedrijfseconomische synergie.”

Medewerkers

Niet alleen hechten managers veel waarde aan goed contact met de omgeving, ook vinden zij de band met het eigen personeel belangrijk. Negen op tien ondervraagde managers werkzaam bij een familiebedrijf zeggen zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen voor de medewerkers. Daarnaast geeft eenzelfde percentage aan veel persoonlijk contact te hebben met de werknemers. Voor managers werkzaam voor niet-familiebedrijven geldt dit bij beide vragen voor slechts acht op tien. Busink: “Het lijkt erop dat het ‘familiegevoel’ daadwerkelijk groter is bij familiebedrijven. Dit herken ik uit de praktijk.” Hommes voegt toe: “Door een sterke band te smeden met zowel het personeel als de omgeving, zorg je ervoor dat personeel, partners en leveranciers allemaal een stapje extra willen doen.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek van Fambizz is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Mediatic onder 1.010 managers van Nederlandse bedrijven (zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven). Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincies. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties eens of oneens.

 

Bekijk de onderzoeksresultaten hier.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Hommes (notaris), E: angelique.hommes@nysingh.nl | T: 088 – 752 01 11