Ervaart u negatieve gevolgen als gevolg van het coronavirus of voorziet dat u hiermee te maken krijgt? Stijn Pennings en Maarten Wevers vertellen meer.

Het coronavirus is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie. De wereldwijde, maar ook de nationale, economie wordt geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Tal van bedrijven ondervinden reeds negatieve financiële gevolgen als gevolg van het coronavirus, denk daarbij aan bedrijven die afhankelijk zijn van import en/of export of bedrijven die werkzaam zijn in specifieke sectoren, zoals de reis- en de vrijetijdssector (leisure). Het ligt in de lijn der verwachtingen dat nog veel meer ondernemingen te maken zullen krijgen met financiële problemen als gevolg van het coronavirus. De Rabobank berichtte op 10 maart 2020 dat haar economen verwachten dat economische groei zal halveren en dat, indien het coronavirus uitgroeit tot een pandemie, Nederland waarschijnlijk in een recessie terecht zal komen

 

Het kabinet heeft gisteren extra maatregelen aangekondigd om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers in te dammen. Ondernemingen konden bij problemen vanwege het coronavirus al een aanvraag doen om werktijdverkorting. Indien een dergelijke aanvraag wordt goedgekeurd, wordt een deel van de lopende loonbetalingsverplichtingen voor de onderneming verminderd. Het kabinet heeft laten weten dat reeds 5.000 bedrijven werktijdverkorting hebben aangevraagd vanwege het coronavirus. Gisteren heeft het kabinet tevens aangekondigd dat ondernemers met financiële problemen door het coronavirus ook uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst. Dit is mogelijk als de ondernemer dat schriftelijk aan de Belastingdienst kan aantonen. Na een gemotiveerd verzoek tot uitstel van betaling zal de Belastingdienst de invordering van belastingen stopzetten zonder dat dit verzoek inhoudelijk is beoordeeld. In dat geval hoeven tijdelijk geen vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonbelasting te worden betaald. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek tot uitstel van betaling vindt pas later plaats.

 

Ook u kunt te maken krijgen met negatieve gevolgen als gevolg van het coronavirus. Indien u hiermee te maken heeft of voorziet dat u hiermee te maken krijgt, kunt u contact opnemen met Stijn Pennings en/of Maarten Wevers via T: 088-752 0120 | E: maarten.wevers@nysingh.nl / stijn.pennings@nysingh.nl. Wij helpen u graag bij om te bezien op welke wijze de negatieve gevolgen voorkomen c.q. beperkt kunnen worden.