Het einde van het eerste half jaar van 2020 komt in zicht.

Een goed moment om stil te staan bij de vraag of een fusie en/of splitsing van vennootschappen dient plaats te vinden.

 

Indien namelijk de deponering van relevante fusie- of splitsingsdocumenten voor 1 juli a.s. plaatsvindt bij de Kamer van Koophandel, hoeven veelal geen tussentijdse cijfers van de betreffende vennootschappen te worden opgesteld en gedeponeerd.

 

Hieronder treft u een tijdschema aan dat een leidraad biedt om fusies en splitsingen tijdig voor 1 juli a.s. te deponeren.fusies en splitsingen

Indien u vragen heeft over een juridische fusie of splitsing, of over andere notariële kwesties, neem dan contact op met een van onze notarissen of met uw contactpersoon bij Nysingh.