Het derde kwartaal is inmiddels alweer afgerond en het einde van het jaar komt in zicht.

Een moment om even stil te staan bij de zaken die dit jaar nog geregeld dienen te worden en om te inventariseren waar actie nodig is.

 

Wellicht heeft u of een aantal van uw cliënten het voornemen om vennootschappen juridisch te fuseren dan wel (af) te splitsen. Hieronder treft u een tijdschema aan dat een leidraad biedt om fusies en splitsingen nog voor het einde van dit jaar te realiseren.

Fusies En Splitsingen Najaar 2019

Als uiterste datum van deponering van de stukken streven we naar donderdag 21 november aanstaande, zodat er nog voldoende tijd en marge is om ervoor te zorgen dat de fusie of splitsing nog dit jaar tot stand kan worden gebracht.