Meer weten over de pensioenen van uw werknemers? We vertellen u graag meer tijdens een gratis webinar. Meld u snel aan!

Op maandag 23 april a.s. geeft Allard Bekius een online seminar over pensioenen. Na dit seminar bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenrecht.

 

Onderwerpen die tijdens dit seminar besproken worden zijn:

  • Verplichte deelneming in een pensioenfonds

Hoewel in Nederland geen pensioenplicht geldt, is het voor werkgevers op grond van de Wet Bpf 2000 verplicht hun werknemers bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te melden wanneer deelname aan de pensioenregeling die deze pensioenfondsen uitvoeren, wettelijk verplicht is. De verplichtstellingsbeschikking geeft aan wat de werkingssfeer is.

  • De wijziging van de pensioenregeling

Wanneer de werknemers niet verplicht zijn deel te nemen aan een pensioenregeling, kan de werkgever met de werknemers overeenkomen dat zij toch deelnemen in een eigen pensioenregeling van de werkgever. De werkgever moet die pensioenregeling dan zelf onderbrengen bij een pensioenfonds of verzekeraar. Deze onderbrengingsplicht is vastgelegd in de Pensioenwet.

  • Het pensioenontslagbeding

In veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen wanneer de arbeidsovereenkomst in elk geval eindigt. Toen de AOW-leeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd nog beide 65 waren, bestond er weinig twijfel over de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Nu deze data uit elkaar lopen is het van belang om in de arbeidsovereenkomst duidelijk op te nemen dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bedoeld.

  • Wijziging van de WOR

Sinds 1 oktober 2016 is artikel 27 lid 7 van de WOR aangepast. De Ondernemingsraad heeft nu instemming bij het aangaan, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst met een pensioenfonds of verzekeraar wanneer een dergelijk besluit invloed heeft op de pensioenovereenkomst.

Voor wie?

Dit webinar is met name interessant voor werkgevers, HR-adviseurs en bedrijfsjuristen.

Aanmelden