Een gemeente kan bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten, zoals grondverkoop, als onderneming worden aangemerkt net zoals particuliere bedrijven. Overtreding van het kartelverbod kan in de praktijk tot zeer hoge boetes leiden.

Gemeenten kunnen in strijd handelen met het “kartelverbod” uit de Mededingingswet. Dat verbod houdt in dat ondernemingen geen afspraken mogen maken die de concurrentie beperken. Een gemeente kan bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten, zoals grondverkoop, als onderneming worden aangemerkt net zoals particuliere bedrijven. Overtreding van het kartelverbod kan in de praktijk tot zeer hoge boetes leiden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) die toeziet op de naleving van het kartelverbod heeft nu ook gemeenten in het vizier. Dit blijkt uit een bericht van de ACM van 25 januari jl. waarin zij laat weten signalen te hebben ontvangen dat gemeenten onderling afspraken hebben gemaakt over de verkoop van grond.

 

Voorbeelden zijn:

  • gezamenlijke berekeningsmethoden voor grondprijzen op bedrijventerreinen;
  • informatie-uitwisseling over ondernemingen die grond op een bedrijventerrein willen aankopen in één van de gemeenten, waardoor gemeenten hun gedrag konden afstemmen;
  • afspraken om geen onderhandelingen te voeren met geïnteresseerde ondernemingen en geen korting te geven.

 

Gemeenten moeten dus alert zijn op afspraken die zij maken over de aankoop en verkoop van gronden. Lees meer hierover op ons Netwerk Overheid en Marktwerking op LinkedIn.