Prioriteiten mededingingsautoriteiten; handhavingsactiviteiten van de ACM en inzet handhavingstools.

Het Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen heeft Nysingh als een van haar kennispartners geselecteerd die in 2019 kennisbijeenkomsten voor haar leden mag verzorgen. Op 9 mei a.s. verzorgt Cees Dekker de bijeenkomst ‘Handhaving in het mededingingsrecht’. Tijdens deze bijeenkomst, die op onze locatie in Utrecht plaatsvindt, bespreekt Cees onder andere de volgende onderwerpen:

  • Prioriteiten mededingingsautoriteiten
    Besproken wordt waar de prioriteiten van mededingingsautoriteiten op dit moment liggen. Daarbij wordt voornamelijk ingegaan op de actuele praktijk van Europese Commissie en ACM, maar wordt ook gekeken wat voor signalen we krijgen uit de praktijken van andere mededingingsautoriteiten (zoals uit Duitsland en het VK);
  • Hoe te reageren op handhavingsactiviteiten van de ACM? Wanneer je word geconfronteerd met een onderzoek van de ACM, wat is dan een effectieve opstelling om je positie te verdedigen? Welke afwegingen moet je maken?
  • Hoe actief te sturen vanuit de onderneming tijdens een onderzoek op de inzet van handhavingstools?
    De mededingingsautoriteiten kunnen verschillende ‘tools’ inzetten om de mededingingsregels te handhaven (denk aan: boetes, toezeggingsbesluiten, het onder de vorige bestuursvoorzitter van de ACM populaire ‘wenkbrauwgesprek’). Kun je invloed uitoefenen op de inzet van die tools? En zo ja, hoe?

Gezien de door mededingingsautoriteiten vertoonde (of voorgenomen) activiteit op het gebied van handhaving met betrekking tot ‘verticale overeenkomsten’ richt Cees Dekker de focus hierop tijdens de presentatie.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor de leden van het Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen.