De afgelopen jaren is de aandacht voor het beschermen van onze privacy sterk toegenomen. Dat is niet vreemd als je bedenkt dat we – mede door de snelgroeiende digitale technieken- steeds meer persoonsgegevens verwerken en opslaan. Deze ontwikkeling vraagt om aangepaste wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt – voldoet aan die vraag.

Een mooi uitgangspunt, maar de invoering van die AVG heeft voor bedrijven en organisaties nogal wat voeten in de aarde. De strengere en striktere regels van de nieuwe privacywet zullen in veel gelederen van organisaties voelbaar zijn, ook op de afdeling Human Resources. Is uw HR-afdeling al AVG-proof?

 

Het belangrijkste verschil tussen de oude en nieuwe privacywet is dat onder de AVG veel meer de nadruk wordt gelegd op ‘compliance’. U moet kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om aan de regels te voldoen. In dit e-book zetten Astrid Baremans, Advocaat Arbeidsrecht bij Nysingh, en Pieter Snip, Kennismanager Wet- & Regelgeving bij ADP, uiteen wat dit betekent voor de HR-praktijk.

Meer informatie op Nysingh.nl/AVG

Meer informatie over de AVG vindt u op onze speciale AVG-pagina. Hierop vindt u e-books, online seminars, antwoorden op veel gestelde vragen en meer. De informatie op de AVG-pagina wordt continue aangevuld. Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of aan een van onze AVG-specialisten via het contactformulier.

Achtergrond AVG

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe privacywetgeving geldt voor alle ondernemers, instellingen en overheden die persoonsgegevens verwerken in de Europese Unie.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt dan gerust contact op met Astrid Baremans T: +31 55 527 13 50, E: astrid.baremans@nysingh.nl