In verband met een zorgvuldige start van de Omgevingswet wordt de beoogde datum van inwerkingtreding met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022.

Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de minister, de bestuurlijke partners en verschillende andere betrokken partijen van 26 mei 2021. Minister Ollongren heeft beide kamers van de uitkomst van het overleg op de hoogte gesteld. In de brief aan de Tweede Kamer is te lezen dat meer tijd nodig is om het Digitale Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen. Kortom, opnieuw uitstel van de wet.

Verantwoorde inwerkingtreding

Volgens de bestuurlijke partners is de nieuwe datum van inwerkingtreding een verantwoorde keuze. De keuze is vooral ingegeven zodat de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de doorgang van urgente gebiedsontwikkelingen kan doorgaan. Een goede start van de Omgevingswet betekent namelijk dat burgers en bedrijven goed bediend kunnen worden. Er is meer tijd nodig om de primaire processen van vergunningverlening en planvorming bij bevoegd gezagen te wijzigen zonder tekort te doen aan de dienstverlening.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog