Eind april bespraken wij op ons Onteigeningsblog al een achttal Koninklijke Besluiten die in april 2020 in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

Nadien zijn in april en mei 2020 diverse Koninklijke Besluiten in de Staatscourant verschenen.

 

Het gaat onder andere om onsuccesvol zelfrealisatieberoep, onteigening en stikstofmaatregelen ten behoeve van natuurherstel, overname van het geheel, voorwaarden aan het aanwijzingsbesluit bij een nog niet onherroepelijke planologische grondslag, het verschaffen van inzicht in de planuitvoering en aandacht voor biedingen gedurende het minnelijk overleg.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.