Tessa van den Ende blogt op Skipr.

De nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliƫnten, de Wmcz 2018, zijn voor de kerst ter behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. In de huidige Wmcz is de reikwijdte van de medezeggenschap gekoppeld aan de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

De toelating op grond van de Wtzi vindt soms plaats op concernniveau en soms op het niveau van onderliggende rechtspersonen. Instellingen die zelf geen zorgovereenkomsten sluiten met zorgverzekeraars of zorgkantoren hebben op grond van de huidige wetgeving geen toelating op grond van de Wtzi nodig.

De spanning die bestaat tussen de wettekst van de Wmcz en de toelichting daarop, werd duidelijk toen het hoogste rechtscollege van ons land oordeelde dat de toepasselijkheid van de Wmcz afhangt van het niveau binnen het concern waarop de toelating op grond van de Wtzi was aangevraagd of verleend. Met de herziening van de Wmcz wordt beoogd die koppeling te verlaten. Voor de omschrijving van de begrippen zorg en instelling wordt in het wetsvoorstel aansluiting gezocht bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Lees meer