Ouders willen het beste voor hun kind.

De school wil het beste voor haar leerlingen. Gelukkig vinden ouders en school elkaar vaak in ditzelfde doel.

 

Toch kan het gebeuren dat school en ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Maar ook intern kan sprake zijn van problemen in de communicatie en samenwerking. Denk aan team-conflicten en re-integratie-problematiek.

 

Conflicten ontstaan doordat ouders, leerlingen of onderwijzend personeel zich niet gehoord voelen. Zorgen, wensen en belangen worden niet begrepen. Indien niets met deze onvrede wordt gedaan, wordt de situatie vaak ‘gejuridiseerd”. Claims en juridische procedures dragen echter niet bij aan een sfeer van onderling vertrouwen en een veiligheid. Terwijl dit juíst kernbegrippen zijn in het Onderwijs.

 

Met name als partijen ook nadat de strijd is uitgevochten, “tot elkaar veroordeeld blijven”, hebben ze er belang bij het conflict samen op te lossen.

 

De tijdige inzet van mediation kan uitkomst bieden. Hiermee kan escalatie worden voorkomen. Mediation zorgt er voor dat spanningen en conflicten bespreekbaar gemaakt worden en door partijen –onder leiding van een onafhankelijke mediator- samen wordt gezocht naar een duurzame oplossing.

 

De mediator treedt op als neutrale bemiddelaar. Door de mediator wordt nagegaan of de oplossing die partijen zelf uiteindelijk gevonden hebben gedegen is en of aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn.