Kennisoverdracht is één van de pijlers van onze dienstverlening.

Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten en cursussen. De kennisactiviteiten van Nysingh zijn vanaf nu gebundeld in de Nysingh Academy. De Nysingh Academy is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkend opleidingsinstituut. In veel gevallen kunnen de door deze organisaties verplicht te behalen studiepunten worden verkregen.

Kennissessies transport

In de maanden februari en maart was de Nysingh Academy betrokken bij vier kennissessies Transport van verzekeraar a.s.r.. Tijdens de sessies werden adviseurs bijgepraat over de verschillende verzekeringen in de transportsector en kansen op dit gebied.

 

De sessies werden verzorgd op toepasselijke locaties zoals het DAF-museum in Eindhoven, Aviodrome in Lelystad, de ferryterminal in IJmuiden en het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen op het RDM-terrein in Rotterdam.

Sprekers

Stijn de Zwart, advocaat vervoerrecht bij Nysingh, verzorgde de juridische deelsessies. “Nysingh draagt actief bij aan het vergroten van praktische kennis in de markt. Met de Nysingh Academy, vergroten we juridische awareness op specifieke gebieden. Wij zien hier een behoefte in de markt en geloven dat een goede verzekeraar en juridische dienstverlener meer doen dan alleen verzekeren of procederen. Voor verzekeraars geldt dat premies bij een goede preventie aantrekkelijk kunnen blijven. Voor ons geldt dat onze klanten hun juridische kosten kunnen beperken en/of efficiënter kunnen werken door het vergroten van de eigen deskundigheid. Wij dragen daar graag aan bij.”

 

Door a.s.r. werden sessies verzorgd door Mathijs Meliono en Enrico van Grootel. Mathijs Meliono (Specialist Transportverzekeringen bij a.s.r.) sprak over de transport- en goederenverzekering. Mathijs Meliono vertelde: “Alle bedrijven die goederen produceren, in- en verkopen, importeren en exporteren of vervoeren, lopen transportrisico’s. Zo kan de lading beschadigen, gestolen worden of verloren gaan gedurende het transport. Binnen transport heeft a.s.r. verschillende verzekeringen, waaronder de goederen­transportverzekering – voor de ladingbelanghebbende – en de vervoerderaansprakelijk­heids­verzekering – voor logistieke dienstverleners zoals transportbedrijven en/of expediteurs. Door de beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder bestaat er vaak een wens tot verzekeren van de resterende risico’s. Het is belangrijk dat de adviseurs zich bewust zijn van de beperkte aansprakelijkheid van vervoerders, zodat zij verzekerden goed kunnen informeren.”

 

Door het delen van kennis raken adviseurs vertrouwd met de specifieke eisen binnen de sector en weten zij wat gedaan moet worden in het geval van bijvoorbeeld een ladingdiefstal.

 

De aanwezige adviseurs waren dan ook enthousiast. Ellen Weidema van Westenburg Assurantiën, met vestigingen in Breda en Halsteren: “Stijn is een geweldige spreker. Wat het voor mij boeiend maakte zijn de praktijkvoorbeelden. Er was veel interactie tussen hem en de sprekers enerzijds en de deelnemers van de kennissessie van a.s.r. anderzijds. Interessant en waardevol!”

Verzekeringsdag

Het volgende kennisproject dat wordt verzorgd door de Nysingh Academy op het terrein van verzekeringen is de Verzekeringsdag op 9 mei 2019.

 

Tijdens de Verzekeringsdag, die plaatsvindt op Buitenplaats Sparrendaal (Driebergen-Rijsenburg), zal onder meer gesproken worden door Professor mr. N. van Tiggele, hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Radboud Universiteit Nijmegen. Zij zal de do’s en dont’s van persoonlijk onderzoek bespreken. Met name op het gebied van internetonderzoek zijn er veel vragen.

Daarnaast worden er workshops verzorgd door de advocaten van Nysingh: de Verzekeringsdag zal verdieping bieden in Mediation (Maarten Spronck), Logistiek (Rutger Evers en Stijn de Zwart), Verzekeringsrecht (Anita de Ruiter en Saskia Odijk) en Aansprakelijkheidsrecht (Esther Ceulen en Rense Lubach).

 

U kunt zich nog aanmelden voor de Verzekeringsdag. Wees er snel bij want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.

Overige activiteiten Nysingh Academy

Naast bovengenoemde activiteiten op het gebied van verzekeringen, biedt de Nysingh Academy nog heel veel meer. Er zijn de komende maanden studiemiddagen en online seminars voor overheden, er wordt gesproken over circulair bouwen en er worden cursussen op maat georganiseerd.

 

Kijk voor een actueel overzicht van alle (online) seminars, bijeenkomsten en cursussen op https://www.nysingh.nl/nysingh-academy/.