Het team waterschappen van Nysingh geeft een 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft.

 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken.

 

Voor de uitvoering van die maatregelen is het essentieel om op tijd te beschikken over de gronden binnen het permanente en tijdelijke ruimtebeslag. Vanzelfsprekend is minnelijke verwerving daarbij het uitgangspunt, maar als dat niet (tijdig) tot een oplossing leidt, bieden instrumenten als onteigening en de gedoogplichten op grond van de Waterwet uitkomst. Maar wanneer verdient welk instrument de voorkeur? Is de inzet van dat instrument altijd mogelijk? En in hoeverre speelt het eigendommenbeleid/de grondstrategie van de beheerder daarbij een rol?
Deze en andere aspecten van grondverwerving bij dijkversterkingen komen tijdens dit online seminar aan bod.

 

U kunt de seminars volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u, zonder reistijd met een investering van slechts een uur, informatie die u direct kunt gebruiken.

Data

  • Donderdag 7 februari 2019 van 11.00 – 12.00 uur | ‘Wateroverlast, zorgplichten en aansprakelijkheid’ door Rense Lubach
  • Donderdag 4 april 2019 van 11.00 – 12.00 uur | ‘Actualiteiten aanbestedingsrecht voor waterschappen’
  • Dinsdag 18 juni 2019 van 11.00 – 12.00 uur | ‘Actualiteiten WNRA/arbeidsrecht voor waterschappen’

 

Afgelopen seminars

  • Op donderdag 29 november 2018 presenteerde Jessica de Roos een seminar over  Grondverwerving bij dijkversterkingen. Wilt u dit seminar terugkijken? U kunt een terugkijklink aanvragen via e-mail.