Vandaag heeft de ACM bekendgemaakt dat zij het ontheffingsbesluit Parnassia-Virenze intrekt. Eind 2017 verleende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ontheffing voor de overname van delen van Virenze door Parnassia. Daartoe hadden deze partijen een ontheffingsverzoek ingediend. Een ontheffing wordt – kort gezegd – verleend als sprake is van een concentratie, zoals een overname, die bij de ACM gemeld moet worden, omdat de omzetdrempels worden overschreden, en waarbij één van de partijen er financieel zo slecht voor staat dat de normale meldingsprocedure niet afgewacht kan worden. Na het ontheffingsbesluit mag de concentratie plaatsvinden. Daarna beoordeelt de ACM die concentratie verder in de gewone meldingsprocedure.

Wanneer zorginstellingen een concentratie bij de NZa moeten melden, kan ook de NZa om een ontheffing verzocht worden. Voor beide ontheffingsverzoeken, zowel bij de ACM als bij de NZa, geldt dat een gedegen voorbereiding van groot belang is.

Lees meer hierover op ons Netwerk Zorg en Mededinging op LinkedIn.