Minister De Jonge (VWS) is van mening dat de aanbestedingsregels in het sociaal domein te streng zijn en poogt deze op verschillende vlakken te versoepelen.

In zijn brief van 17 maart 2019 informeert hij de Tweede Kamer over de voortgang van het Europese traject om de aanbestedingsregels in het sociaal domein te versoepelen. Eén van de ‘sporen’ via welke hij hier verandering in wil brengen is het REFIT-platform. Dit platform – dat in mei 2015 is opgericht en bestaat uit stakeholders en EU-lidstaten – adviseert de Europese Commissie over het verminderen van regeldruk in EU-wetgeving. Het REFIT-platform heeft een opinie aangenomen waarin de problematiek is erkend. Deze opinie roept op om, zo nodig, de diensten op het terrein van het sociaal domein waarvoor geen grensoverschrijdende interesse bestaat uit te zonderen van de werking van de richtlijn. De Europese Commissie zal moeten bezien of, en zo ja hoe, zij in haar werkprogramma vervolg zal geven aan de aanbevelingen van REFIT.

 

Een ander spoor dat de minister volgt is het voeren van een dialoog met de Europese Commissie. De minister zou – omdat de evaluatie van de aanbestedingsrichtlijn nog enige tijd zal duren – een oplossing op kortere termijn willen realiseren. In welke richting die oplossing gevonden zou moeten worden blijkt niet uit de brief. Verder zoekt de minister steun bij andere EU-lidstaten waar vergelijkbare problematiek speelt.