Ook startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen als gevolg van de coronacrisis.

Een groot gedeelte van deze bedrijven heeft te maken met een sterk afnemende omzet. Het verkrijgen van nieuwe financiering is voor deze bedrijven vaak lastig, omdat startups en scale-ups geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die zien op het aantrekken van vreemd vermogen.

 

Met ingang van woensdag 29 april 2020 kunnen startups en scale-ups (groeibedrijven) een aanvraag indienen voor een Corona-Overbruggingslening (COL). Een verzoek dient ingediend te worden bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die de betreffende regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt in eerste instantie een bedrag beschikbaar van 100 miljoen euro. De leningen die de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken, variëren tussen de € 50.000,- en € 2 miljoen. Bij verstrekkingen van meer dan € 250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een rentetarief gehanteerd van 3%. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen verwachten aanvragen onder de € 500.000,- binnen vier tot negen werkdagen en aanvragen boven de € 500.000,- binnen drie werkweken af te handelen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

 

Indien u te maken heeft met de negatieve gevolgen van het coronavirus of voorziet dat u hiermee te maken krijgt, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag om te bezien op welke wijze de negatieve gevolgen voorkomen c.q. beperkt kunnen worden.