Kan een gemeente aanspraak maken op overeengekomen exploitatiebijdragen uit een posterieure overeenkomst, indien is gebleken dat de verhaalbare kosten de opbrengsten van de projectontwikkeling overstijgen?

Deze vraag stond centraal in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 31 maart 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:545).

Posterieure overeenkomst

Een posterieure overeenkomst is een overeenkomst die een gemeente kan sluiten ná vaststelling van het exploitatieplan. Daarin leggen een gemeente en een ontwikkelaar afspraken vast over de financiële afrekening van een project. Het is een vorm van privaatrechtelijk kostenverhaal. In een posterieure overeenkomst staat in beginsel de hoogte van de exploitatiebijdrage vast. Dit kan anders zijn wanneer partijen een afrekenbeding opnemen.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog.