De ACM heeft vandaag kenbaar gemaakt dat zij een sectoronderzoek gaat doen naar TNF-alfaremmers, een type geneesmiddel dat vooral wordt gebruikt bij reuma. De prijzen die volgens de ACM hoog lijken te blijven zijn de reden van de start van dit onderzoek. De ACM zal verschillende marktpartijen, zoals farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen, vragen om informatie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding vormen voor de ACM om aanbevelingen of verder onderzoek te doen. Dit onderzoek van de ACM past in de agenda van de ACM voor 2018-2019, waarin “Prijzen van geneesmiddelen” een belangrijk onderwerp is.

Achtergrond en doel

Het valt de ACM op dat de prijzen voor TNF-alfaremmers hoog lijken te blijven ook al zijn er verschillende alternatieven op de markt voor de patiënt. De ACM geeft aan dat deze reumageneesmiddelen in Nederland en wereldwijd tot de geneesmiddelen met de hoogste kosten voor ziekenhuizen en patiënten behoren. Dat zou komen door de relatief hoge prijzen voor deze geneesmiddelen in combinatie met de grote aantallen patiënten die ze gebruiken.

De ACM gaat in kaart brengen hoe de concurrentie op het gebied van deze geneesmiddelen werkt. Zij zal kijken naar de keuzes die voorschrijvers hebben tussen verschillende alternatieven (werkzame stoffen) en naar concurrentie na verloop van het patent op een geneesmiddel.

Eerder dit jaar maakte de ACM al bekend dat het onderwerp “Prijzen van geneesmiddelen” één van de onderwerpen is op haar agenda in 2018-2019. Dit onderzoek moet ook worden gezien in dat kader.

Hoe het onderzoek gaat plaatsvinden

De ACM zal informatie opvragen bij onder andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars, inkoopverbanden, patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven. Daarbij zal het gaan om, zo geeft de ACM aan, informatie over prijzen en volumes, vergoedingen, kortingen, substitutiemogelijkheden en voorschrijfgedrag om erachter te komen hoe deze markt werkt.

Na het onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot gerichte aanbevelingen aan marktpartijen en/of beleidsmakers. De uitkomsten kunnen ook betekenen dat de ACM verder onderzoek gaat doen naar bijvoorbeeld, zoals de ACM dat noemt, “misstanden in het kader van de concurrentie”. Dat betekent dat bijvoorbeeld een onderzoek gestart kan worden naar overtreding van het kartelverbod of het verbod op misbruik van een machtspositie.