In een vonnis van 28 februari 2018 van de Rechtbank Limburg  staat centraal de financiering, circa € 2 miljoen, van het Project Centrumplan Bunde door de provincie Limburg en de gemeente Meerssen. Eiseressen, waaronder supermarkten, betogen dat die financiering staatssteun oplevert. Zij vorderen onder meer dat steun wordt teruggevorderd en de resterende steun niet wordt uitbetaald of wordt opgeschort totdat de Europese Commissie “uitspraak” heeft gedaan. Er is namelijk ook een staatssteunklacht bij de Commissie ingediend.

De tendens om bij vermeende onrechtmatige steun naar de civiele rechter te stappen wordt voortgezet, zo zien we hier weer. We hebben eerder al zaken besproken waarin concurrenten of steunverlenende overheden naar de rechter stappen om steunverlening een halt toe te roepen. Deze zaak onderstreept ook dat het van belang is dat overheden, voordat zij financiële transacties aangaan, beoordelen “hoe het met staatssteun zit”. Dan kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt en problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden. Dat is ook van belang in verband met het risico dat projecten en beleid in de knel komen.

Lees meer over deze zaak op het Nysingh Staatssteun Netwerk op LinkedIn.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over staatssteun kunt u contact opnemen met Cees Dekker. t.