De Eerste Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken.

De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt gevormd door een bijzondere kamer van de rechtbank Amsterdam (de NCC) en een bijzondere kamer van het gerechtshof Amsterdam (Netherlands Commercial Court of Appeal: de “NCCA”).

 

Met de NCC wordt tegemoet gekomen aan een groeiende behoefte bij internationaal opererende bedrijven. De NCC biedt hen een deskundig forum dat internationale handelsgeschillen kan oplossen binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten. Ten aanzien van die kosten geldt wel dat deze hoger zijn dan de gebruikelijke griffierechten. Maar: de mogelijkheid om bij de NCC in het Engels te procederen betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn. Naast het kostenvoordeel leidt dit ook tot meer efficiëntie.

 

Bij het opstellen van internationale contracten kan in de toekomst dus ook gekozen worden voor de NCC als de bevoegde rechter.

Contact

Wilt u meer informatie over de invoering van de NCC en de NCCA en de mogelijkheid om deze als bevoegde rechter op te nemen in uw contracten, neem dan contact op met Marloes Poelsema,E: marloes.poelsema@nysingh.nl | T: 088 752 00 49 | M: 06 20 54 28 95.

 

Nieuwsbericht rechtspraak.nl:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Eerste-Kamer-akkoord-Nederland-krijgt-internationale-handelskamer-.aspx