Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer helemaal in trek!

Vaak komen gronden met een inmiddels vervallen Wvg aanwijzing, opnieuw in aanmerking voor een voorkeursrecht. Wees hierbij alert op de bepalingen uit het Besluit voorkeursrecht gemeenten (Bvg)!

 

Overheden maken weer volop gebruik van dit instrument om de regierol bij planrealisatie te versterken, zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Het soort procedures dat over de Wvg gevoerd wordt, krijgt daarom waarschijnlijk een ander karakter. We verwachten bijvoorbeeld meer procedures over vestigingsperikelen.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog