Op 1 februari 2018 is het wetsvoorstel “Wet terugvordering staatssteun” aangenomen door de Tweede Kamer.

Wij hebben reeds eerder bericht over dit wetsvoorstel en hebben ook onze reactie gegeven over het wetsvoorstel tijdens de internetconsultatie (zie ook MvT p. 23 waar Nysingh wordt genoemd). Deze wet voorziet in een zelfstandige nationaalrechtelijke grondslag voor de terugvordering van staatssteun door overheden, indien de Europese Commissie bij besluit heeft vastgesteld dat de betreffende overheid steun heeft verleend die moet worden teruggevorderd. Het doel van de wet is om te bewerkstelligen dat staatssteun ook daadwerkelijk wordt teruggevorderd. Voor overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, die steun moeten terugvorderen van ondernemingen, betekent dit dat zij, na inwerkingtreding van deze wet, verplicht zijn om deze wet als grondslag te hanteren voor terugvordering van staatssteun. Aan de toepassing van de staatssteunregels en de uitleg daarvan doet deze wet overigens niet af.

Wilt u meer lezen over deze wet? Lees dan verder op ons Nysingh Staatssteun Netwerk op LinkedIn.

Voor vragen over deze wet, de staatssteunregels en consequenties voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Cees Dekker (cees.dekker@nysingh.nl). Hij maakt deel uit van ons staatssteunteam dat overheden adviseert over en bijstaat in procedures voor de rechter over financiële relaties met verschillende partijen, en staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie begeleidt.