Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Bodem

Bodemverontreiniging is in Nederland een maatschappelijk probleem. De Nederlandse bodem is op diverse locaties ernstig tot zeer ernstig verontreinigd. Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd zal deze dienen te worden onderzocht en wellicht te worden gesaneerd. Een sanering kan gepaard gaan met aanzienlijke kosten. Met een dergelijke situatie kunt persoonlijk geconfronteerd worden indien u bijvoorbeeld een stuk grond koopt dat verontreinigd blijkt te zijn. Ook kan het voorkomen dat het toedoen van een onbekende derde uw perceel wordt verontreinigd. Denkt u bijvoorbeeld aan het illegaal dumpen van chemisch afval dat vrijkomt bij de productie van drugs. Deze problematiek vereist zowel gedegen kennis en ervaring met de Wet bodembescherming als met het civiele aansprakelijkheidsrecht.