Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Duurzaamheid & Energie

Duurzaamheid & EnergieOntwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen, zoals windenergie, bio-energie, zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast neemt de verduurzaming van gebouwen een hoge vlucht. Mede gestimuleerd door de overheid nemen burgers, bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen.

Nysingh beschikt over specifieke juridische kennis én heeft kennis van deze dynamische markt. Hierdoor kunnen onze juristen u op pragmatische wijze begeleiden bij uw duurzame energieproject.


Publieke-private samenwerking

De duurzaamheidsdoelstellingen van Rijksoverheid en decentrale overheden resulteren in uitdagende innovatieve projecten. De diversiteit van deze projecten en de nieuwe dynamiek tussen overheid en markt leiden tot vraagstukken die meerdere juridische disciplines bestrijken. Denk bijvoorbeeld aan moderne vormen van bouwcontracten, de steeds veranderende subsidies en vergunningen en de aanbestedings- en staatssteunrisico’s.

Special topics