Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Energietransitie en duurzaamheid

Nysingh energietransitie

Sinds het VN klimaatakkoord van Parijs 2015 bevindt de Nederlandse economie zich in een overgangsfase. We moeten overschakelen naar een schoon en duurzaam model, zodat in 2050 Nederland CO2 neutraal is op basis van de ophanden zijnde Klimaatwet. Ons energiesysteem zal daarom ingrijpend moeten veranderen: de energietransitie.
Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid volgen elkaar snel op.

 

Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen zoals windenergie, bio-energie, zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast neemt de verduurzaming van kantoorgebouwen en woningen een hoge vlucht, zoals gasloos bouwen. Mede gestimuleerd door de overheid nemen burgers, bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen. Ook wekken steeds meer lokale partijen (bedrijven, particulieren en woningcorporaties) zelf energie op, waarbij zij het teveel terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk.


Nieuwe dynamiek

De duurzaamheidsdoelstellingen van de Rijksoverheid en de decentrale overheden resulteren in uitdagende projecten op het gebied van duurzaamheid. Zie hiervoor ook onze pagina Overheid & Duurzaamheid. De diversiteit van deze projecten en de nieuwe dynamiek tussen overheid en markt leiden onvermijdelijk tot vraagstukken die meerdere juridische disciplines bestrijken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die rechtstreeks contracten afsluiten met zon- of windenergie parken en het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen bouwers, investeerders en energieleveranciers. Dit resulteert in moderne vormen van bouwcontracten, continue veranderende subsidies en vergunningen en aanbestedings- en staatssteunrisico’s.

Nysingh beschikt over specifieke juridische kennis op dit gebied én heeft uitgebreide ervaring binnen deze dynamische markt. Hierdoor kunnen onze juristen u op pragmatische wijze begeleiden bij uw duurzame energieprojecten.
Meer informatie over energietransitie en duurzaamheid? Neem vrijblijvend contact op met het team Energietransitie en duurzaamheid.

Special topics