Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Estate planning

Estate planningNatuurlijk. Als u het erop aan laat komen, is overgang van uw vermogen bij de wet geregeld. Maar het voorkomen of uitstellen van belastingheffing bij deze overgang vraagt om een programma op maat: estate planning. Met instrumenten als schenken, een testament of huwelijkse voorwaarden kan optimaal gebruik gemaakt worden van de bestaande vrijstellingen. De estate planners van Nysingh adviseren over de mogelijkheden die het best passen bij uw situatie. Vraagt u het onze estate planners maar eens.


Dijkman & van Doorn

Nysingh werkt op het gebied van estate planning samen met notariskantoor Dijkman & van Doorn.

logo_dijkman_van_doorn


Continuïteitsplanning

Als een deel van uw vermogen in uw onderneming zit, is ook het waarborgen van de continuïteit van die onderneming een belangrijk onderdeel van estate planning. Immers, een stilstaand bedrijf daalt snel in waarde. En waarschijnlijk vormt juist die waarde een groot deel van uw oudedagsvoorziening. Reden genoeg dus om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uw onderneming doordraait wanneer u onverhoopt wegvalt.

Meer


Schenken

Door schenkingen over een aantal jaren te verdelen, kan optimaal gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen die daarvoor vastgesteld zijn. De geschonken bedragen verlagen uw vermogen waardoor de nalatenschap waarover erfbelasting verschuldigd is kleiner wordt.


Huwelijkse voorwaarden

Met slimme bepalingen in uw huwelijkse voorwaarden kan bespaard worden op de erfbelasting. Een finaal verrekenbeding bijvoorbeeld. Daarmee wordt er aan het einde van het huwelijk afgerekend alsof er tussen de echtgenoten sprake was van gemeenschap van goederen. Zo vererft het vermogen in delen en is er minder erfbelasting verschuldigd. Er kan dan namelijk optimaal gebruik gemaakt worden van de tariefschijven.


Testamenten

Misschien is in uw specifieke situatie de wettelijke verdeling wel niet de juiste langst-levende regeling. Wellicht kunt u beter kiezen voor een vruchtgebruiktestament of een combinatietestament en zo besparen op de erfbelasting.

Special topics