Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Familiebedrijven

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven. Ze vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie. Medewerkers zijn vaak sterk betrokken bij het familiebedrijf. Maar het meest in het oog springend is natuurlijk dat de familie besluit over bestuur, medezeggenschap en eigendom.

Nysingh heeft een team specialisten op het gebied van familiebedrijven. Deze advocaten en notarissen werken nauw met elkaar samen en kunnen u in elke fase van de ondernemingscyclus van uw familiebedrijf bijstaan.
Maak vrijblijvend een afspraak met Angelique Hommes-Kuijer; E: angelique.hommes@nysingh.nl of +31 (0)6 51846265.

Meer over familiebedrijven

Opvolging of overname

Eén van de belangrijkste aandachtspunten binnen familiebedrijven is het streven naar continuïteit. Hoe voorziet u bijvoorbeeld in de opvolging of eventueel de overname van uw familiebedrijf? Dit blijkt in de praktijk een complex proces te zijn dat enige jaren in beslag kan nemen. In onze whitepaper ‘Continuïteit in het familiebedrijf’ gaat notaris familiebedrijven Angelique Hommes uitgebreid in op de juridische mogelijkheden om op lange termijn de continuïteit van uw onderneming, het vermogen en de familierelaties te borgen of te verbeteren.

Familiestatuut

Daarnaast is het voor de continuïteit zinvol om taken, afspraken en uitgangpunten binnen het familiebedrijf vast te leggen in een Familiestatuut. Angelique Hommes geeft u in de whitepaper ‘Het familiestatuut dat bent u zelf’ handvatten voor het opstellen van een dergelijk handvest.

Governance

Maar continuïteit gaat ook over medezeggenschap binnen familiebedrijven Wie heeft of krijgt welke zeggenschap binnen de onderneming? En wat gebeurt er als diegene die zeggenschap niet meer kan uitoefenen?  Hoe zorgt u voor een goed vangnet bij calamiteitensituaties? En zo zijn er onder de noemer governance meer vraagstukken die extra aandacht en structuur vragen binnen uw familiebedrijf.

Estateplanning

Het vermogen van een familiebedrijf vormt de onmisbare basis voor de continuïteit van het bedrijf, maar is vaak ook een oudedagsvoorziening. De kunst is om de juiste balans tussen vermogen en estate planning te vinden.

Onroerend goed

Een groot bestanddeel van het vermogen van familiebedrijven wordt vaak gevormd door onroerend goed. Waarbij de fiscale, financiële en juridische gevolgen van keuzes op het gebied van (des)investering in onroerend goed aanzienlijk zijn en van grote invloed op de continuïteit van uw familiebedrijf.

Werknemersparticipatie

Werknemers van een familiebedrijf zijn vaak langdurig in dienst en de loyaliteit over en weer is meestal groot. Hoe bindt u deze belangrijke medewerkers aan uw bedrijf? Wellicht wilt u hen ook na hun pensioengerechtigde leeftijd in dienst houden. In de whitepaper “Wel of niet in zee met een werknemer na de AOW” leest u alles over de gewijzigde rechtspositie van doorwerkende AOW-ers.

Aan de andere kant kan een langdurig dienstverband en de invloed van werknemers ook gevaren met zich meebrengen. Zeker als deze medewerkers familieleden zijn. Op de pagina Werknemers en hun invloed bespreken we de belangrijkste aandachtspunten hierbij.

Risico

Ondernemen is ook risico nemen, misschien wel juist voor familiebedrijven. Bent u zich voldoende bewust van de risico’s die u loopt en hoe zorgt u ervoor dat u zoveel mogelijk risico’s buiten uw onderneming houdt? Op de pagina Risico lees u meer over risico bewust ondernemen.

Meer weten?

Een goede structuur en een goed bestuur (governance) zijn voor ieder familiebedrijf onontbeerlijk. Het team advocaten en notarissen Familiebedrijven heeft gespecialiseerde kennis en ervaring om u te adviseren in de dynamiek van uw familiebedrijf. Zij kennen het klappen van de zweep en kunnen u in elke fase van de ondernemingscyclus bijstaan! Maak vrijblijvend een afspraak met Angelique Hommes-Kuijer; E: angelique.hommes@nysingh.nl of +31 (0)6 51846265.

Download hier relevante whitepapers

 


Familiebedrijven

 

Nysingh werkt op het gebied van het familierecht samen met notariskantoor Dijkman & van Doorn.

 

 

Special topics