Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Fusies & Overnames

Bij fusies & overnames is oog voor detail onontbeerlijk. Maar het slagen van de deal staat voorop, altijd. In kaart brengen van risico’s van een fusie & overname is slechts een kant van de zaak. De achterliggende drijfveren van koper en verkoper bepalen de mate waarin overeenkomsten juridisch worden afgehecht. Soms kan het eenvoudig en ‘lean and mean’. In andere gevallen is een multidisciplinaire aanpak gewenst en moet de deal vanuit meer juridische oogpunten worden beoordeeld en begeleid.


Trackrecord

Geïnteresseerd in onze ervaringen bij fusies en overnames? Vraag ons trackrecord op bij één van onze specialisten.


(On)eerlijke concurrentie

Bij fusies & overnames is een mededingingsrechtelijke toets vaak nodig op verschillende punten. Bezwaren tegen een fusie? Ook dan kunnen wij u adviseren. Neem contact op met mr. Cees Dekker


Arbeidsrecht bij fusies & overnames

Bij fusies en overnames speelt het arbeidsrecht vaak een belangrijke rol. Denk aan de gevolgen van overgang van onderneming, harmonisering van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, SER fusiegedragsregels en outsourcing. Maar ook aan de positie van de statutair directeur en managementconstructies.

Contact: mr. Martijn van de Mortel


Zie ook

Special topics