Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Innovatie, Design & Fashion

Innovatie, Design & FashionBij Innovatie, Design & Fashion draait het allemaal om originaliteit en creativiteit. Ironisch genoeg worden juist deze branches vaak geconfronteerd met piraterij en namaak. Om te voorkomen dat anderen met jouw originele ontwerpen aan de haal gaan, is het belangrijk om je intellectuele eigendomsrechten veilig te stellen en op te treden tegen inbreuken op die rechten. Doe je dat niet, dan worden je ontwerpen minder uniek en kun je zelfs je rechten verspelen. Word je zelf beschuldigd van een inbreuk op rechten van anderen? Ook daarover vind je hier meer informatie.


Bescherming innovatie, design & fashion

Het ontwerpen van design en fashion vraagt vaak de nodige investeringen in tijd, geld en creativiteit. Het resultaat van die investeringen wil je waarschijnlijk zo goed mogelijk beschermen, om te voorkomen dat anderen met jouw ontwerpen aan de haal gaan. Dat is helemaal niet gek, want succesvolle ontwerpen worden vaak nagemaakt. Met de nodige kennis en een serieuze, professionele aanpak, kun je voorkomen dat je in dergelijke gevallen met lege handen achter blijft. Wij geven alvast enkele nuttige tips.

Nuttige tips


Hoe pak je namaak en piraterij aan?

Succesvolle producten worden nagenoeg altijd gekopieerd. Een kopie zou als een compliment kunnen worden gezien, ware het niet dat kopieën meestal van inferieure kwaliteit zijn en zorgen voor een lagere verkoop van originele producten en daardoor voor oneerlijke concurrentie, winstderving, reputatieschade etc. Als je je intellectuele eigendomsrechten op je ontwerpen veilig hebt gesteld, dan hoef je zeker niet lijdzaam toe te zien hoe anderen er met jouw ontwerpen vandoor gaan. Hieronder bespreken we verschillende wetenswaardigheden die van belang zijn wanneer je juridische stappen wilt nemen tegen namaak en piraterij.

Lees meer


Word je beschuldigd van inbreuk?

Het kan gebeuren dat je een brief ontvangt van een derde (wellicht een concurrent) of diens advocaat, waarin je wordt beschuldigd van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Mogelijk ben je je van geen kwaad bewust en overvalt de brief je volledig. Wat te doen? Het negeren van de brief en de daarin genoemde sommaties is geen goed idee, ook niet als je zeker denkt te weten dat de beschuldigingen onjuist zijn. Het beste kun je in een dergelijk geval zelf een advocaat in de arm nemen en hem/haar vragen te beoordelen of er inderdaad sprake is van inbreuk en wat de beste aanpak is.

Lees meer


Meer weten?

Meer weten over auteursrechten, merkenrechten of modellenrechten? Vragen over copyright of bedrijfsgeheimen? Of weten hoe het met de bescherming van úw intellectuele eigendomsrechten staat?

Contact

Special topics