Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onderwijs

Wie een school bestuurt, bestuurt een wereld op zich.

Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht, kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en huisvestiging. Heeft u daarbij juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u. Wij zijn er om u voor te bereiden op de wereld van morgen. Besturen is immers vooruitzien.


Onderwijs. De Marktgroep Onderwijs van Nysingh weet er meer van.Nysingh heeft haar kennis en kunde met betrekking tot onderwijsinstellingen gebundeld in de Marktgroep Onderwijs. Vanuit verschillende secties en met verschillende expertises werken onze juridische specialisten in de Marktgroep Onderwijs samen. Op die manier snijden wij onze hoogwaardige kennis toe op uw specifieke situatie. Zo zijn wij partner in business voor onze onderwijsklanten en ervaringsdeskundige in de onderwijsmarkt.

Lees verder


Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties.

Sommige openbare scholen vallen onder een gemeente. Voor de leerkrachten op deze scholen kan deze wet dus ook vergaande gevolgen hebben.

lees meer


AVG-scan voor het Onderwijs

Heeft u uw privacybeleid al geactualiseerd, nu de AVG per 25 mei 2018 in werking treedt? Hoe verloopt dat bij u? Weet u of u de juiste stappen heeft ondernomen en of uw documenten wel AVG-proof zijn? De AVG-scan voor het Onderwijs is een juridische scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. Meer informatie over deze scan vindt u hier.


Gevolgen WWZ voor het onderwijs

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht in Nederland ingrijpend gewijzigd met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De WWZ brengt ook belangrijke wijzigingen voor het onderwijs.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst kan sinds 1 juli, bijvoorbeeld, niet meer zonder toestemming van het UWV of kantonrechter. Als gevolg hiervan behandelen de Commissies van Beroep geen ontslagzaken meer. Dit voorbeeld is één van de vele veranderingen sinds de invoering van de WWZ.


ICT-Recht

Informatie- en communicatietechnologie is doorgedrongen in alle facetten van de samenleving. Het belang is zo groot dat er een apart rechtsgebied is ontstaan, het ICT-recht. ICT-recht speelt ook in de onderwijsbranche een steeds grotere rol. Met de digitalisering van het onderwijs worden verschillende ICT-onderwerpen relevant.

Zo worden steeds meer contracten gesloten voor de ontwikkeling en implementatie van software en gaat privacyregelgeving een steeds grotere rol spelen. Nysingh beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met deze onderwerpen en adviseert u hier graag over.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Reinier Quint of Jasper Scholtens.


Medezeggenschap

Het adviesrecht van een OR of een MR is gebaseerd op open normen. Hierdoor is het voor een onderwijsinstelling, maar ook voor medezeggenschap niet altijd even duidelijk of een voorgenomen besluit adviesplichtig is.

Deze open normen zijn voor een groot deel ingekleurd door de rechtspraak. Kennis hiervan is dan ook noodzakelijk om de vraag of er sprake is van adviesplicht te kunnen beantwoorden. Nysingh adviseert u hierbij.

Lees verder


Conflicten (ouders van) leerlingen/studenten

Onderwijsinstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met klachten van ouders en leerlingen/deelnemers/studenten. Klachten waarbij het handelen van docenten ter discussie wordt gesteld hebben vaak een grote impact op de docenten en team. Daarbij gaan ouders steeds verder en worden scholen in toenemende mate aansprakelijk gesteld in geval van bijvoorbeeld pesten, onvoldoende kwaliteit van onderwijs of ongelukken die samenhangen met schoolactiviteiten.

Wat kan een onderwijsinstelling dan doen en beter nalaten? Hoe kun je voorkomen dat je als onderwijsinstelling in een van deze situaties terechtkomt en hoe als je daar dan in zit, kom je daar weer uit? Wij helpen u hier graag bij.

Lees verder


Huisvesting

Steeds meer schoolgebouwen staan leeg door het dalende leerlingenaantal. Dit geldt met name in het primair onderwijs. Onderwijsinstellingen zien zich dan vaak gesteld voor juridische kwesties waarmee ze slechts eenmaal in hun bestaan te maken hebben.

Daarbij komt het ook in toenemende mate voor dat onderwijsinstellingen hun gebouwen nog maar gedeeltelijk willen gebruiken. Is het dan mogelijk om een gedeelte te verhuren aan commerciële partijen? Wat zijn dan precies de beperkingen? En op welke wijze moet de instelling toestemming aanvragen bij het gemeentebestuur?

Voor deze en overige vragen met betrekking tot huisvesting kunt u terecht bij Wouter Boonstra.


Nysingh AcademyNysingh Academy

Bekijk hier de online seminars, bijeenkomsten en trainingen van de Nysingh Academy.


Zie ook

Marktgroepen