Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De Omgevingswet

Nederland kent talloze wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Deze huidige wetgeving sluit echter volgens de regering niet goed aan op de huidige praktijk en toekomstige ontwikkelingen. Zo is er onvoldoende ruimte voor maatwerk waarbij rekening gehouden kan worden met bijvoorbeeld duurzaamheid, regionale verschillen en wensen van belanghebbenden. Daarnaast is het huidige omgevingsrecht verdeeld over tientallen wetten. Deze veelheid aan wetten, regels en procedures zouden leiden tot onduidelijkheid en vertraging.

Omgevingswet

De overheid wil de verschillende regels voor ruimtelijke ontwikkeling daarom vereenvoudigen en samenvoegen. Een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving is daarbij van belang. Zesentwintig wetten voor de leefomgeving worden gebundeld in één wet: de Omgevingswet. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is hierbij het motto. De nieuwe wet moet zorgen voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. De door de Minister beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021.


Meer informatie of advies over de Omgevingswet

Wilt u meer informatie over deze wet en wat de gevolgen kunnen zijn voor uw organisatie? Neem contact op met één van onze specialisten:


 

Nieuw stelsel

Hoofdspoor

Het nieuwe stelsel bestaat uit de Omgevingswet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit) en de Omgevingsregeling. Deze wet, AMvB’s en regeling vormen samen het hoofdspoor van het nieuwe stelsel.

Invoeringsspoor

Naast het hoofdspoor bestaat het invoeringsspoor. Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wet- en regelgeving en vult het hoofdspoor met enkele belangrijke onderdelen aan. De invoeringsregeling, invoeringswet en het invoeringsbesluit vormen samen het invoeringsspoor.

Aanvullingsspoor

Parallel aan de Omgevingswet zijn vier aanvullingswetten opgesteld die onderdeel uitmaken van het stelsel. Deze aanvullingswetten gaan over de onderwerpen bodem, geluid, grondeigendom  en natuur. Net zoals bij het invoeringsspoor gaat het aanvullingsspoor bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op in het hoofdspoor.


Cursus Omgevingsplan

Op 1 januari 2021 treedt – zoals het er nu naar uitziet – de Omgevingswet in werking. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast te stellen waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Wij organiseren op donderdag 19 september op ons kantoor in Arnhem en op dinsdag 24 september a.s. op ons kantoor in Zwolle van 14.00 – 16.30 uur een cursus over het Omgevingsplan.

Bekijk hier meer informatie en meld u aan.


Nysingh online seminarOnline seminar wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom

Tijdens het online seminar hebben Jessica de Roos en Carola van Andel de nieuwe onteigeningsprocedure toegelicht.

Lees het verslag van dit seminar en de veelgestelde vragen op het onteigeningblog van Nysingh.

 

Special topics