Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overheid

Nysingh is al decennia de huisadvocaat van gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidspartijen, zoals de Nationale Politie en Rijkswaterstaat. Onze advocaten kennen de dynamiek en het krachtenveld tussen politiek en ambtelijke diensten. Ze zijn bekend met de complexe juridische constructies die grote projecten van de overheid met zich meebrengen en met de grote belangen die er spelen. Dijkversterkingen Ruimte voor de Rivier, herontwikkeling vliegbasis Soesterberg, staatssteun Thialf, Innovatiefonds Overijsel, aanbesteding dienstauto’s politie en uitbereiding vliegveld Lelystad; het zijn maar een paar voorbeelden van bekende projecten waarbij Nysingh betrokken was.

Laagdrempelig, toegankelijk en doelgericht

De marktgroep Overheid bestaat uit een team van meer dan dertig mensen, ieder met hun eigen expertise. Binnen de marktgroep zijn we gewend om gebruik te maken van elkaars kennis en talent.
Bij Nysingh houden we niet van de starre verhouding ‘cliënt/advocaat’. Wij zoeken juist samenwerking met de juridische afdelingen van de overheidspartijen die gebruik maken van onze dienstverlening. Ook hier bundelen we graag kennis, om samen te zoeken naar de beste oplossingen. Kortom, we zien onszelf graag als sparring partner. We houden er ook niet van zaken nodeloos ingewikkeld te maken. Als wij onszelf in drie woorden zouden moeten omschrijven: laagdrempelig, toegankelijk en vooral doelgericht.
In april organiseert Nysingh traditiegetrouw de studiemiddagen actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en in november civiel overheidsrecht.

Niche praktijk

Naast de reguliere overheidspraktijk heeft Nysingh bijzondere expertise in huis voor een aantal niches binnen de overheid zoals:

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met Patrick Haccou, E: patrick.haccou@nysingh.nl of +31 6 22 90 78 06.


Nysingh AcademyNysingh Academy

Bekijk hier de online seminars, bijeenkomsten en trainingen van de Nysingh Academy.


Zie ook

Marktgroepen