Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Overheid

Nysingh is al decennia de huisadvocaat van gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidspartijen, zoals de Nationale Politie en Rijkswaterstaat. Onze advocaten kennen de dynamiek en het krachtenveld tussen politiek en ambtelijke diensten. Ze zijn bekend met de complexe juridische constructies die grote projecten van de overheid met zich meebrengen en met de grote belangen die er spelen. Dijkversterkingen Ruimte voor de Rivier, herontwikkeling vliegbasis Soesterberg, staatssteun Thialf, Innovatiefonds Overijsel, aanbesteding dienstauto’s politie en uitbereiding vliegveld Lelystad; het zijn maar een paar voorbeelden van bekende projecten waarbij Nysingh betrokken was.

Laagdrempelig, toegankelijk en doelgericht

De marktgroep Overheid bestaat uit een team van meer dan dertig mensen, ieder met hun eigen expertise. Binnen de marktgroep zijn we gewend om gebruik te maken van elkaars kennis en talent.
Bij Nysingh houden we niet van de starre verhouding ‘cliënt/advocaat’. Wij zoeken juist samenwerking met de juridische afdelingen van de overheidspartijen die gebruik maken van onze dienstverlening. Ook hier bundelen we graag kennis, om samen te zoeken naar de beste oplossingen. Kortom, we zien onszelf graag als sparring partner. We houden er ook niet van zaken nodeloos ingewikkeld te maken. Als wij onszelf in drie woorden zouden moeten omschrijven: laagdrempelig, toegankelijk en vooral doelgericht.

Seminars

De Marktgroep Overheid organiseert regelmatig online seminars.
In april en november organiseert Nysingh traditiegetrouw de studiemiddagen actualiteiten Algemene wet bestuursrecht en civiel overheidsrecht.

Niche praktijk

Naast de reguliere overheidspraktijk heeft Nysingh bijzondere expertise in huis voor een aantal niches binnen de overheid zoals:

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie?
Neem dan vrijblijvend contact op met Patrick Haccou, E: patrick.haccou@nysingh.nl of +31 6 22 90 78 06.


Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties.

lees meer


AVG-scan voor de Overheid

Heeft u uw privacybeleid al geactualiseerd, nu de AVG per 25 mei 2018 in werking treedt? Hoe verloopt dat bij u? Weet u of u de juiste stappen heeft ondernomen en of uw documenten wel AVG-proof zijn? De AVG-scan voor de Overheid is een juridische scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. Meer informatie over deze scan vindt u hier.


Overheid & Privacy

Privacy houdt de overheidspraktijk de afgelopen tijd onverminderd bezig. De wetgeving verandert in een snel tempo, onder meer met de in 2016 van kracht geworden Europese privacy verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen moeten uiterlijk 25 mei 2018 aan deze verordening voldoen.

lees meer


AVG

Op 12 december jl. hebben Rutger Ketting, Carola van Andel en Maarten van Nijendaal een online seminar over de AVG en de invoering daarvan verzorgd voor onze relaties.  Tijdens het online seminar is verteld welke voorbereidingen u moet treffen om ervoor te zorgen dat u uw beleid en werkprocessen voor 25 mei 2018 heeft aangepast. Ook hebben zij een stappenplan besproken zodat de deelnemers aan het online seminar concreet aan de slag kunnen met het treffen van deze voorbereidingen.

Wilt u meer informatie over de invoering van de AVG binnen uw organisatie of bent u geïnteresseerd in het stappenplan?
Neem dan contact op met Carola van Andel, E: carola.vanandel@nysingh.nl. T: 026 357 5797 M: 06 13004593.
Zij helpt u graag!


Zie ook

Marktgroepen