Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Recovery

RisicomanagementU doet er alles aan om succesvol te zijn. Maar u beseft dat geluk en toeval ook een grote rol spelen. En dat heeft u niet in de hand. Het kan ook zomaar tegenzitten. Het is belangrijk om daar juridisch goed op voorbereid te zijn. Bij Nysingh weten we daar meer van. Onze branchegroep Recovery weet hoe uw belangen te  beschermen, nog vóór die bedreigd worden. Zodat áls er onverhoopt iets mocht gebeuren, u daar zo min mogelijk last van heeft.


Risicobewust ondernemen

Ondernemen is risico nemen. Onze specialisten in recovery zijn advocaten die het klappen van de zweep kennen en in elke fase van de ondernemingscyclus ondernemers adviseren en bijstaan. Met maar één doel: u als ondernemer bewust maken van de risico’s, zodat u zelf kunt kiezen welke u bewust neemt en welke risico’s u buiten uw onderneming wilt houden.


4 fasen van bedrijfsvoering

Wij benaderen recovery vanuit vier fasen van bedrijfsvoering. En daarbij gaat het niet alleen om uw eigen onderneming, maar óók om uw leveranciers en klanten.

 1. Start en groei
  Het gaat uitstekend met uw onderneming. U heeft de tijd om een aantal zaken goed te regelen. lees meer
 2. Stagnatie
  Het lijkt minder goed te gaan met uw onderneming. Of met één van uw leveranciers of afnemers. U herkent de signalen en wilt tijdig maatregelen nemen. lees meer
 3. 5 voor 12
  U kunt niet meer aan uw verplichtingen voldoen. Of uw leveranciers of afnemers kunnen hun verplichtingen niet meer nakomen. U wilt weten wat u wat kunt doen kort voor een mogelijk faillissement. En wat u beter kunt laten. lees meer
 4. Faillissement
  U wordt failliet verklaard en krijgt te maken met een curator. Of uw leveranciers of afnemers zijn failliet verklaard en u heeft nog niet betaalde vorderingen uitstaan. U wilt de regels van het spel kennen om zo goed mogelijk met een faillissement om te gaan. lees meer

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven. Een van de belangrijkste kenmerken van familiebedrijven is oog voor continuïteit. Emotionele aspecten die te maken hebben met familie, medewerkers en andere partijen binnen en buiten de onderneming vormen een belangrijke drijfveer en zijn niet zelden van invloed op de wijze waarop het bedrijf wordt gemanaged.

Special topics