Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Schadeclaims

Te late of incomplete levering. Lekkage. Een ongeval. Wat de schade ook is, als het niet door uw eigen handelen is ontstaan kan de veroorzaker van de schade aangesproken worden op vergoeding daarvan, door middel van schadeclaims. Omdat u dat in een contract heeft vastgelegd. In een verzekeringspolis. Of omdat de veroorzaker onrechtmatig gehandeld heeft.


E-book AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Heeft u als verzekeraar ook behoefte aan meer informatie over wat de AVG binnen uw branche voor gevolgen heeft? In het e-book AVG & Verzekeren vertellen Stijn de Zwart en Alexander van Nierop (director Cyber Broking Solution bij Aon), over de juridische aspecten van de AVG en het nut van verzekeren. U kunt het e-book hier downloaden.


Letselschade

Als gevolg van opgelopen letsel, bij bijvoorbeeld een ongeval, kan er sprake zijn van schade. Denk aan de kosten van aangepast vervoer en verzorging. Maar ook aan het verlies van verdiencapaciteit van een slachtoffer. Nog zo’n schadepost is smartengeld. Dit is een compensatie voor de schade die los staat van het vermogen van het slachtoffer, zoals ondervonden pijn of gederfde levensvreugde. Ook schade die nabestaanden lijden als gevolg van bijvoorbeeld het overlijden van een levenspartner valt onder personenschade.

Lees meer over letselschade


Aansprakelijkheidsrecht

Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, ongevallen binnen het werk, bouwfouten, medische fouten, contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen. Steeds vaker worden in deze situaties schadeclaims ingediend. Onze gespecialiseerde juristen helpen u om claims te voorkomen. Om claims te pareren of juist in te stellen. Om schade te beperken. Zij zijn als geen ander thuis op alle onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer


Zaakschade

De kosten van herstel van een uitgebrande auto en de kosten van het wegslepen daarvan. Dit soort schade noemen we zaakschade: de waardevermindering van een zaak en de daaruit voortvloeiende schade. Verzekeraars hanteren vaak een eigen definitie van schade en sluiten bepaalde gevolgschade uit. Zo zijn vaak de kosten van het opruimen van asbest na brand van een gebouw niet verzekerd.

Special topics