Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

WNRA

WNRA in vogelvlucht

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is in aantocht. De wet is op 8 november 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en op 9 juni 2017 door de Regering bekrachtigd. Volgens de Regering moeten, voordat de WNRA in werking kan treden, in totaal wel 100 wetten worden herzien. Daar is de Regering druk mee bezig. Onlangs heeft de Aanpassingswet voor internetconsultatie open gestaan. De inwerkingtreding van de WNRA is gepland op 1 januari 2020. Onlangs (januari 2018) liet de Regering weten dat deze datum nog steeds realistisch is.

Ambtenarenstatus

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) zorgt ervoor dat de huidige Ambtenarenwet drastisch wijzigt. De gewijzigde wet gaat Ambtenarenwet 2017 heten.
Volgens de Ambtenarenwet 2017 is ambtenaar degene die werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever. De werknemer van de overheid is dus ambtenaar. Het is daarom een misverstand om te denken dat met de WNRA de ambtenarenstatus wordt afgeschaft.

Lees verder over de ambtenarenstatus

Wijzigingen door de WNRA

De WNRA heeft als doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Door de WNRA wijzigt de rechtspositie van de ambtenaar van de ene op de andere dag (van rechtswege) van een publiekrechtelijke in een privaatrechtelijke.

Lees meer over de 4 belangrijkste wijzigingen door de WNRA

De genormaliseerde CAO Gemeenten: het werk is nog niet af

Op 22 november 2018 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden het concept voor de genormaliseerde CAO Gemeenten openbaar gemaakt. Ik zie dit concept als een goed begin, maar constateer ook dat het werk nog niet af is. Er is ruimte voor verbetering en een aantal belangrijke hete aardappels is vooruit geschoven. Met nog ruim een jaar te gaan tot de inwerkingtreding van de WNRA per 1 januari 2020, begint de tijd te dringen.

Lees verder over de genormaliseerde CAO Gemeenten

Normaliseren rechtspositie van ambtenaren

Een van de belangrijkste redenen voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is dat het huidige ambtenarenrecht juridisering van de arbeidsrelatie in de hand werkt. Het huidige ambtenarenrecht concentreert zich op besluiten en de administratieve rechtsbescherming daartegen.

Lees verder over het normaliseren van de rechtspositie van ambtenaren

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

De WNRA zorgt ervoor dat per 1 januari 2020 de (eenzijdige) aanstelling van rechtswege wijzigt in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst tussen de ambtenaar en diens overheidswerkgever ontstaat. Daar hoeven de overheidswerkgever en de ambtenaar dus helemaal niets voor te doen. De nieuwe arbeidsovereenkomst kent echter wel specifieke eigenschappen die nieuw zijn voor de ambtenaar en diens werkgever.

Lees verder over de wijziging van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Anticiperen op de WNRA

Overheidswerkgevers moeten de tijd die tot 1 januari 2020 benutten om zich goed op de overgang voor te bereiden.
In de diverse sectoren worden voorbereidingen getroffen om CAO’s tot stand te brengen, die vanaf 1 januari 2020 moeten gaan gelden. Hoe de materiële rechtspositie van de nieuwe ambtenaar eruit ziet, hangt in de eerste plaats af van deze CAO’s. Overleg daarover vindt veelal op collectief niveau plaats. Het is raadzaam dat individuele overheidswerkgevers de ontwikkelingen nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Lees verder over anticiperen op de WNRA


Online seminars

Wilco Nieuwenhuis en Johanneke Liebrand hebben tijdens een reeks van vier online seminars  inzicht gegeven in de belangrijkste systematische veranderingen die de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) voor uw organisatie heeft. Zij gaven antwoord op concrete vragen als:

  • Welke praktische gevolgen heeft de WNRA voor mijn organisatie en medewerkers?
  • Waar verschilt het arbeidsrecht van het ambtenarenrecht?
  • Is het voordelig om nog vóór 1 januari 2020 een individuele kwestie aan te pakken?
  • Hoe moet ik vanaf 2020 omgaan met een conflictsituatie?
  • En hoe werkt het civiele ontslagrecht en het bijbehorende procesrecht precies?

Data van de online seminars:

  • dinsdag 27 maart 2018 van 11:00 – 12:00 uur: ‘Anticiperen op de WNRA’ (terugkijken)
  • dinsdag 29 mei 2018 van 11:00 – 12:00 uur: ‘Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst’ (terugkijken)
  • dinsdag 25 september 2018 van 11:00 – 12:00 uur: ‘Ontslag(proces)recht en disciplinaire maatregelen’ (terugkijken)
  • dinsdag 27 november 2018 van 11:00 – 12:00 uur: ‘Disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, conflicten en reorganisatie’ (terugkijken)
  • donderdag 13 december 2018 van 11.00 – 12.00 uur: ‘Genormaliseerde CAO Gemeenten’ (terugkijken)

Cursusaanbod

 

Zie ook

 

Special topics