Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Zorg

De gezondheidszorg is voorwerp van een serie ingrijpende transities. Er blijft onverminderd interne en externe aandacht voor kwaliteit van zorg. Zorgondernemerschap en transparantie spelen daarin de hoofdrol. Instellingen en professionals moeten hun wijze van werken en soms ook hun juridische structuur daarop aanpassen. De advocaten en notarissen van Nysingh zien de samenhang tussen veranderingen en beschikken samen over de benodigde integrale juridische expertise.


E-book AVG in de Zorg | Een bittere pil?

Heeft u als zorginstelling ook behoefte aan meer informatie over wat de AVG binnen uw branche voor gevolgen heeft? Wij maakten voor u dit e-book over de AVG in de zorg, waarin Willemien Kastelein, advocaat gezondheidsrecht bij Nysingh voor u op een heldere manier de lijnen uitzet.

U kunt het E-book hier downloaden.


Nysingh AcademyNysingh Academy

Bekijk hier de online seminars, bijeenkomsten en trainingen van de Nysingh Academy.


AVG-scan voor de Zorg

Heeft u uw privacybeleid al geactualiseerd, nu de AVG per 25 mei 2018 in werking treedt? Hoe verloopt dat bij u? Weet u of u de juiste stappen heeft ondernomen en of uw documenten wel AVG-proof zijn? De AVG-scan voor de Zorg is een juridische scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. Meer informatie over deze scan vindt u hier.


Een speciale editie van Nysingh Nieuws ter gelegenheid van het BNR debat van 8 november 2017.
Klik op de afbeelding om het blad te lezen.

Nysingh-Nieuws-Zorgdebat-72dpi-VZ

 


Zorg en Aanbestedingsrecht

Diverse instellingen binnen de zorg zijn te beschouwen als aanbestedende dienst op grond waarvan deze instellingen bij hun inkopen het (Europese) aanbestedingsrecht in acht dienen te nemen. Het komt daarnaast veelvuldig voor dat zorginstellingen, die niet als aanbestedende dienst kwalificeren, vaak zonder daarvan bewust te zijn, de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in huis halen door het houden van een ‘vrijwillige aanbesteding’. Dit kan tot ongewenste complicaties in het inkoopproces leiden.

Contact: mr. Matthijs Mutsaers

Meer


Zorg en Mededinging

De zorg heeft de bijzondere aandacht van de ACM en het Nysingh mededingingsteam heeft een bijzondere expertise in de zorgsector. In het beslissingsproces over fusies, concentratie van zorg, ketenzorg, en andere samenwerkings-verbanden vergt toetsing aan het mededingings-recht dan ook de nodige aandacht.

Contact: mr. Cees Dekker

Meer


Mensenwerk

Gezondheidszorg is mensenwerk. Arbeid(srecht) en zorg zijn dan ook nauw aan elkaar gelieerd. CAO- en arbeidsvoorwaardenproblematiek, specialisten al dan niet in loondienst, gedragscodes en protocollen, outsourcing van bedrijfsonderdelen. De gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten van Nysingh adviseren instellingen in de zorg in uiteenlopende trajecten waarin arbeid, medezeggenschap en arbeidsverhoudingen centraal staan.

Contact: mr. Hanneke Frijlink

Meer arbeidsrecht


Strafrecht in de zorg

Zorginstellingen krijgen regelmatig het verzoek van justitie om medewerking bij de vervolging van derden. Er ontstaat vaak een spannings­veld tussen het opsporings­belang en het eigen belang.

contact: mr. Willemien Kastelein

Meer strafrecht


Zie ook

Marktgroepen