Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Continuïteitsplanning

Staat u wel eens stil bij de continuïteit van uw onderneming? Wat gebeurt er als u wegvalt? Met een continuïteitsplanning zorgt u ervoor dat uw onderneming doordraait, ook als u daar zelf – al dan niet tijdelijk – niet meer voor kunt zorgen.

Een continuïteitsplanning bestaat uit drie delen.

  • Stichting oprichten
    In deze stichting worden de aandelen van het bedrijf ondergebracht. Daarmee komt de zeggenschap bij het stichtingsbestuur terecht en verdwijnt deze uit de nalatenschap. De nabestaanden krijgen dus wel de financiële rechten, maar geen zeggenschap over de werkvloer.
  • Bestuur blijvend informeren
    Om optimaal te kunnen besturen, moet het stichtingsbestuur op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de organisatie. Een jaarlijkse bijeenkomst kan al voldoende zijn, zolang het bestuur maar met regelmaat geïnformeerd wordt.
  • Draaiboek
    Wie er geïnformeerd wordt als de ondernemer wegvalt, in welke volgorde dat gebeurt en wat er naar buiten gebracht wordt, ligt vast in een draaiboek.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Wanneer uw opvolger de onderneming minimaal vijf jaar na overdracht voortzet, kan er veel belasting bespaard worden rondom de bedrijfsopvolging. Nog een belangrijke reden dus om stil te staan bij de continuïteit van uw onderneming.