Webinar arbeidsrecht | berekening transitievergoeding

Op dinsdag 13 april 2021 heeft Allard Bekius het maandelijkse webinar ‘Actualiteiten Arbeidsrecht’ gegeven. Daarin is onder andere de berekening van de transitievergoeding aan de orde gekomen.

Niet altijd eenvoudig – welke indiensttredingsdatum?

Eén of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met onderbrekingen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, worden samengeteld voor de berekening van de transitievergoeding. Geldt dit ook als de eerdere arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werknemer? Moet de duur van de eerdere arbeidsovereenkomst dan ook worden meegeteld?

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland geeft duidelijkheid. Uit de wet en de parlementaire geschiedenis blijkt niet expliciet hoe moet worden omgegaan met bovenstaande situatie. Het uitgangspunt is dat de transitievergoeding verschuldigd is indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever. De volgende ratio’s lijken daarbij relevant te zijn:

  • het bieden van bescherming tegen willekeur, misbruik en ongeoorloofde discriminatie;
  • de vaststelling van een volwaardige en bestendige arbeidsrelatie met de werkgever;
  • de compensatie voor trouwe dienst bij ontslag; en
  • een eerlijke risicoverdeling bij ontslag in verhouding tot specifieke investeringen van de werknemer in de relatie.

Gezien bovenstaande essentie en ratio’s is de kantonrechter van oordeel dat het cruciaal is dat de werknemer zelf had opgezegd. In dat geval is de hiervoor genoemde bescherming niet nodig.

 

Daarnaast blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de bedoeling van de transitievergoeding onder meer is de werknemer te compenseren voor ontslag en de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Een strikte toepassing van artikel 7:673 lid 4 BW zou het ongewenste gevolg met zich meebrengen dat men wordt beloond door terug te keren binnen zes maanden bij een werkgever na een eigen opzegging. Terwijl de werkgever financieel wordt “gestraft” voor zijn welwillendheid om zijn ex-werknemer weer in dienst te nemen. Een en ander staat haaks op de essentie van de transitievergoeding. Toekenning over het gehele dienstverband zou dan ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Heeft u het webinar gemist?

Met een e-mail naar marketing@nysingh.nl kunt u terugkijklink opvragen.

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages