Webinar Arbeidsrecht | “Geloof op de werkvloer”

Op dinsdag 7 september 2021 heeft Allard Bekius het maandelijkse Webinar ‘Actualiteiten Arbeidsrecht’ gegeven. Daarin is onder andere het geloof op de werkvloer aan de orde gekomen.

Twee arresten over het dragen van een hoofddoek op de werkvloer

Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft afgelopen zomer twee arresten gewezen waarin de vraag aan de orde kwam of een werkgever het zichtbaar dragen van religieuze of politieke symbolen mag verbieden op de werkvloer. Specifiek ging het in de twee zaken over het dragen van een hoofddoek.

Mag een verbod?

De uitspraak van het HvJ EU laat een genuanceerd beeld zien. Een verbod is toegestaan indien een interne regel van een onderneming die werknemers verbiedt op het werk zichtbare tekens van politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging te dragen wanneer die regel op algemene en niet-gedifferentieerde wijze wordt toegepast. In dat geval is er geen sprake van directe discriminatie op grond van godsdienst in de zin van de richtlijn. Er kan echter wel sprake zijn van indirecte discriminatie als met name personen die een bepaalde godsdienst aanhangen door de regel worden benadeeld.

 

Een werkgever mag dus niet zo maar een verbod instellen. Een verbod op religieuze uitingen kan worden gerechtvaardigd door de wens van de werkgever om ten aanzien van klanten een neutraliteitsbeleid te voeren. Een andere reden kan zijn het willen voorkomen van sociale conflicten op de werkvloer.

 

Voorwaarde is dat het verbod beantwoordt aan een werkelijke behoefte van de werkgever. Een werkgever moet deze behoefte aantonen aan de hand van de verwachtingen van klanten en de nadelige gevolgen die hij zonder het verbod zou ondervinden. Een tweede voorwaarde is dat de regel niet verder gaat dan strikt noodzakelijk. Daarnaast mag het verbod geen ruimte laten voor afwijking ervan, bijvoorbeeld voor kleine religieuze uitingen, want dat is dan niet langer coherent.

 

 

Wilt u een webinar arbeidsrecht live bijwonen?

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content