Webinar Arbeidsrecht | Uitbreiding beroepsrecht ondernemingsraad?

Op dinsdag 1 december 2020 heeft Allard Bekius het maandelijkse Online Seminar ‘Actualiteiten Arbeidsrecht’ gegeven. Daarin is onder andere de uitspraak van de Ondernemingskamer van 28 oktober jl. besproken.

Aanleiding

Aanleiding voor de uitspraak was het feit dat de ondernemer de onderneming wilde splitsen door indirect personeel en stafdiensten onder te brengen in een aparte vennootschap. De onderlinge dienstverlening wordt geregeld via een overeenkomst van dienstverlening. De ondernemer heeft advies gevraagd over de herstructurering. Daarnaast heeft hij aan de ondernemingsraad laten weten dat hij geen advies zou vragen over de inhoud van de overeenkomst van dienstverlening. De ondernemingsraad is het onder andere met dat laatste niet eens en stapt naar de Ondernemingskamer.

De uitspraak

De Ondernemingskamer oordeelt onder andere dat de ondernemer primair verantwoordelijk is voor een goed verloop van het medezeggenschapstraject. Hij moet er zorg voor dragen dat de medezeggenschap ten volle tot haar recht komt. Het besluit om een van de gesplitste vennootschappen niet toe te rusten met eigen ondersteunende (staf)diensten, maar in plaats daarvan deze diensten op contractuele basis af te nemen van de andere afgesplitste vennootschap, is adviesplichtig. De inhoud van de overeenkomst van dienstverlening valt ook onder het adviesrecht van de ondernemingsraad.

Het adviesrecht van de OR is niet beperkt tot de hoofdlijnen van een voorgenomen adviesplichtig besluit maar strekt zich ook uit over álle onderdelen en mogelijke gevolgen daarvan. Ook voor het type besluiten zoals hierboven vermeld, zij het dat hiertegen geen beroep openstaat, moet advies worden gevraagd. De ondernemingsraad krijgt dus gelijk.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Op basis van bestaande rechtspraak kan een ondernemingsraad al beroep instellen bij de Ondernemingskamer als de ondernemer heeft verzuimd de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen. Met deze uitspraak lijkt de mogelijkheid van de ondernemingsraad om beroep in te stellen verruimd. De keuze om de OR “slechts” te informeren en dus niet om advies te vragen, is met deze uitspraak een stukje risicovoller geworden.

Heeft u het online seminar gemist?

Via deze terugkijklink kunt u het online seminar terug kijken.

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages