Webinar Arbeidsrecht | uitbreiding compensatie transitievergoeding

Op dinsdag 3 november 2020 heeft Allard Bekius het maandelijkse webinar ‘Actualiteiten Arbeidsrecht’ gegeven. Daarin is onder andere de uitbreiding van de compensatie mogelijkheden van de transitievergoeding besproken.

Compensatie regelingen

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er in twee gevallen compensatie van de transitievergoeding mogelijk zal worden gemaakt. Per 1 april 2020 is de eerste compensatieregeling inwerking getreden. Vanaf dat moment kunnen werkgevers een compensatieaanvraag indienen bij UWV voor betaalde transitievergoedingen in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers.

 

Per 1 januari 2021 wordt de mogelijkheid van compensatie uitgebreid. Vanaf dat moment kan een kleine werkgever, met minder dan 25 werknemers, die zijn onderneming beëindigt en als gevolg daarvan al zijn werknemers moet ontslaan in aanmerking komen voor compensatie. Een kleine werkgever komt alleen in aanmerking voor de compensatieregeling wanneer er sprake is van bedrijfsbeëindiging door pensionering, overlijden of ziekte. Het onderdeel dat ziet op beëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever treedt nog niet in werking, beëindiging ingeval van pensionering of overlijden wel.

 

De compensatieregeling kent geen terugwerkende kracht. De regeling is alleen van toepassing op gevallen die zich op of na 1 januari 2021 voordoen. Wat de exacte voorwaarden zijn om in aanmerking te kunnen komen voor compensatie is nog niet bekend. Binnenkort wordt dat duidelijk.

Heeft u het webinar gemist?

Via deze terugkijklink kunt u het online seminar terug kijken.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages