A case may involve several areas of law. We therefore provide services in all those areas.

Annotatie bij CRvB 23 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:642 in de Gemeentestem 2017, 113

2017

Payrollconstructie is in beginsel legitiem. Vanwege het enkele gebruik van een dergelijke constructie kan geen ambtenaarsverhouding tot stand komen.

Medium

De Gemeentestem 2017, 113

Volledig artikel

Publications