A case may involve several areas of law. We therefore provide services in all those areas.

Annotatie bij CRvB 10 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2964 in de Gemeentestem 2018, 7

2018

Annotatie bij CRvB 10 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2964.

Plaatsen van een bericht op Facebook door een ambtenaar in priv├ętijd wordt gekwalificeerd als plichtsverzuim.

Medium

De Gemeentestem 2018, 7

Volledig artikel

Publications