A case may involve several areas of law. We therefore provide services in all those areas.

Help, een klacht!

2017

Medium

Schoolmanagement Totaal, oktober 2017

In de afgelopen jaren is het aantal klachten en procedures van ouders en/of leerlingen tegen scholen fors toegenomen. Lang niet altijd zonder succes. Niet al deze klachten en procedures zijn te voorkomen, wel kunnen schoolbesturen veel doen om het aantal tot een minimum te beperken of om in elk geval zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen.

Volledig artikel

Publications